Om S.I.F

Sif historie i korte træk
 
Den 14 december 1914 mødtes nogle Sporvogns folk på Nørrebro som oprettede en Idrætsforening med motionsgymnastik som formål, Københavns Sporvejsfunktionærs Idrætsforening, foreningen startede samme aften. Kontingent blev sat til 25 øre og foreningen fik tilskud fra KS på 400 kr. om året .
 
I 1917 blev klubben udvidet med en Fodboldafdeling. I 1927 blev Håndbold optaget på programmet og stations turneringen startede. samtidig blev kontingentet sat op til 50 øre. I 1930 ændrede man navnet til Sporvejenes Idræts Forening.
 
Medlemstallet steg og man fik flere afdelinger, Atletik-. Badminton- Bordtennis og. Svømning, Vægtløftning. Skydning. Højdepunktet nåede man i halvtredserne med et medlem tal på ca 1600, SIF Sport blev til, SIF bussen rullede, Dansk Sporvejs Idræts Forbund med Odense og Århus blev til og det nordiske samarbejde mellem Sverige. Norge og Finland startede. Bowling startede først i 1966 med Bowling i Rossini i Valby. senere kom Tennis og Petanque til.
 
Efter at Sporvognen blev nedlagt i 1972, lukkede flere Stationer og Bus anlæggene gik over til at blive private selskaber så faldt vores medlemstal og vi måtte lukke flere afdelinger, Vægtløftning – Atletik – Skydning - Bordtennis og i 2016 Håndbold
 
Idrætsforeningen er i dag åben for alle!